Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Printer’s Proof

Printer’s Proof

Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của Printer’s Proof — đây là những bản mô phỏng hoặc bản thiết kế mẫu in mà bạn có thể có trước mặt, hãy đọc, kiểm tra và kiểm tra kỹ để đảm bảo mọi thứ đều chính xác và ký tên trước khi gửi đến máy in cho lần chạy in cuối cùng.