Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Swash

Swash

Tất cả các nét vắt hoặc nét trang trí trong con chữ.