Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Typeface Design

Typeface Design

Quá trình tạo ra một bộ ký tự hoàn chỉnh theo một phong cách cụ thể. Điều này có thể bao gồm các ký tự viết hoa và viết thường, ký hiệu toán học, dấu câu, chữ số, v.v.