Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Operating costs

Operating costs

Operating costs là chi phí phát sinh hàng ngày khi vận hành một tổ chức hoặc dự án.