Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Niche Market

Thị trường ngách

Thị trường ngách là một phần rất nhỏ của thị trường lớn. Những doanh nghiệp theo đuổi thị trường tìm cho mình phần lớn trong một thị trường nhỏ, thay vì một phần nhỏ trong thị trường lớn. Thị trường ngách nhắm đến một nhóm đối tượng, phân khúc thị trường nhất định.