Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Backslanted

Backslanted

Phần chữ nghiêng ngả về phía sau.