Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Market coverage

Sự bao phủ thị trường

Sự bao phủ thị trường: Số lượng các cửa hàng bán lẻ và/hoặc bán buôn đang hoạt động (tương đối với mức bão hòa) bán các thương hiệu/sản phẩm của một công ty cụ thể trong một thị trường nhất định.