Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Calligraphy

Calligraphy

Nghệ thuật viết chữ bằng một công cụ rất cụ thể (ví dụ: bút ngòi rộng, bút cọ, v.v.).