Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Loyalty

Lòng trung thành thương hiệu

Lòng trung thành với thương hiệu được thể hiện bằng việc người tiêu dùng lặp lại việc mua các sản phẩm của cùng một thương hiệu, ngay cả khi họ có các lựa chọn thay thế khác.