Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Buyer Persona

Chân dung khách hàng

Persona (hoặc buyer persona) nôm na là chân dung khách hàng, là người đại diện cho phân khúc khách hàng mục tiêu của bạn, được thể hiện một cách chính xác và thực tế dựa trên hàng loạt các nghiên cứu. Nhiều doanh nghiệp sẽ có các persona khác nhau cho các phân khúc khách hàng khác nhau. Cho dù bạn có bao nhiêu Persona đi chăng nữa, thì mỗi nhóm cần phải có đủ các yếu tố: chức danh công việc, các thông tin nhân khẩu học, mục tiêu, môi trường, và các thông tin khác giúp xây dựng được một persona.