Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Arm

Arm

Để chỉ những nét ngang của chữ cái không được nối liền ví dụ như 2 nét ngang của chữ "F".