Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Uppercase

Uppercase

Các ký tự viết hoa là các ký tự viết hoa của bảng chữ cái. Chữ hoa thường được dùng ở đầu câu và là chữ cái đầu tiên của tên riêng. Thuật ngữ chữ hoa có nguồn gốc từ những ngày của loại kim loại, nơi các chữ viết hoa ít được sử dụng hơn được giữ ở dạng chữ hoa khó tiếp cận hơn trong khi các chữ cái được sử dụng thường xuyên hơn được giữ gần tầm tay hơn ở dạng chữ thường.