Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Structure

Cấu trúc thương hiệu

Cấu trúc thương hiệu giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quát về toàn bộ hệ thống thương hiệu và sản phẩm của một doanh nghiệp. Cấu trúc thương hiệu rõ ràng sẽ giúp các thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp có tính kết nối qua cá tính thương hiệu, mục đích, lời hứa, câu chuyên, hình ảnh và sự vận hành thương hiệu thống nhất. Tuy vậy, các công ty lớn vẫn gặp rất nhiều bối rối và để xảy ra lỗi khi xây dựng cấu trúc thương hiệu.