Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Leading

Leading

Phát âm là "ledding", Leading là biệt ngữ thiết kế đồ họa cho "line-spacing". Nó đề cập đến khoảng cách giữa hai đường Baseline của văn bản. Phần leading càng lớn, càng có nhiều khoảng trống giữa văn bản, tạo cho nó nhiều không gian hơn để thở tuy nhiên khi khoảng trống quá lớn sẽ dẫn tới việc đoạn văn bị rời rạc.