Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Equity

Tài sản thương hiệu

Brand Equity được hiểu là tài sản thương hiệu. Định nghĩa này đề cập đến tổng giá trị của thương hiệu như một tài sản riêng. Những giá trị tài sản thương hiệu được xác định bởi nhận thức của người tiêu dùng và trải nghiệm của khách hàng liên quan đến hình ảnh thương hiệu. Ngoài ra, Brand Equity còn có thể là nhân sự của doanh nghiệp cũng như vô vàn những yếu tố quan trọng khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó.