Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Market Research

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống những dữ liệu, thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động marketing của doanh nghiệp, tổ chức.