Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Widows

Widows

Widow để chỉ một dòng cuối cùng của một đoạn văn bị đứng lẻ loi tại một cột/ trang riêng biệt so với toàn bộ đoạn văn còn lại. Đây cũng là yếu tố mà design hạn chế gặp.