Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hard Return/ Soft Return

Hard Return/ Soft Return

Cả 2 định nghĩa trên đều để chỉ việc xuống dòng."Hard return" được sử dụng để kết đoạn văn và xuống dòng, và cách một dòng. Còn với "soft return" đoạn văn vẫn được tiếp tục ở dòng tiếp theo mà không bị đứt quãng.