Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Need

Nhu cầu

Đây là một trạng thái xuất hiện khi con người có cảm giác thiếu hụt hoặc không được thoả mãn. Nói cách khác, nhu cầu là sự đòi hỏi sinh lý cơ bản của con người, phục vụ cho sự tồn tại của chính họ. Nhu cầu có thể rất đơn giản: Bạn đói thì cần đồ ăn, khát nước thì phải có đồ uống,… nhưng cũng có thể rất phức tạp như nhu cầu được an toàn, nhu cầu được những người xung quanh quan tâm yêu mến.