Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Quick Keys/ Shortcuts

Quick Keys/ Shortcuts

Quick Keys / Shortcuts là các phím nhất định trên bàn phím của bạn cho phép bạn thực hiện các chức năng cụ thể chỉ bằng một cú nhấp chuột, thay vì một quá trình lâu hơn, phức tạp hơn. Phần lớn các phím tắt kết hợp nhấn phím cmd ⌘ trên Mac hoặc phím ctrl trên Windows và kết hợp một hoặc hai chữ cái, số hoặc ký hiệu. Đây là một cách để thử — đặt con trỏ của bạn vào từ "phím tắt" và nhấn ⌘ + ctrl + D.