Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Slab Serif Type

Slab Serif Type

Slab Serif là một nhánh của Serif được đặc trưng bởi Serif dày — serifs có thể là khối hoặc tròn.