Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Corporation

Tập đoàn

Một nhóm các cá nhân được trao quyền hợp pháp để giao dịch kinh doanh như một cơ quan.