Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Icon

Icon

Biểu tượng là thứ mà tất cả chúng ta thường thấy hàng ngày — chúng là hình ảnh được sử dụng để đại diện cho các đối tượng hoặc hành động. Một trong những ví dụ phổ biến nhất về biểu tượng là kính lúp được sử dụng để biểu thị một tìm kiếm, được sử dụng trên Google và vô số các trang web khác.