Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Bowl

Bowl

Các dạng hình tròn hoặc hình elip nói chung là hình dạng cơ bản của các chữ cái như C, G, O ở dạng viết hoa và b, c, e, o, p ở dạng chữ thường.