Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Identity

Nhận diện thương hiệu

Là nhận diện thương hiệu được thể hiện dưới dạng hình ảnh. Cụ thể, nhận diện thương hiệu được tạo thành từ mọi thứ liên quan đến thương hiệu — logo, kiểu chữ, bảng màu, khẩu hiệu, giọng điệu, trang web, bao bì và các tài liệu tiếp thị khác. Khi các nhà thiết kế nói về ‘thương hiệu’, nó thường liên quan đến việc phát triển tất cả các khía cạnh của Brand Identity.