Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Vertex

Vertex

Điểm dưới cùng nơi hai nét được nối với nhau. Ví dụ như phần đầu nhọn của chữ "v"