Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Risk

Rủi ro

Rủi ro là một mối đe dọa có thể gây tổn hại đến khả năng thực hiện mục tiêu hoặc dự án của bạn. Rủi ro vẫn chưa gây ra vấn đề, nhưng có khả năng leo thang thành một vấn đề trong tương lai.