Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Gradient

Gradient

Đôi khi được gọi cụ thể là gradient color, gradient là sự thay đổi dần dần của màu sắc hoặc bóng râm — ví dụ: màu đỏ từ từ nhạt dần thành màu cam — hoặc màu dần dần chuyển sang trong suốt. Có hai loại gradient, axial/linear or radial. Cả hai đều hiển thị phạm vi các sắc thái và màu sắc khác nhau.