Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Stress

Stress

Khi viết chữ thanh đậm, stress là phần nhấn hay được đơn giản là nét đậm của một chữ cái. Định nghĩa này không đổi đối với chữ cái số/ digital.