Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Monochrome

Monochrome

Monochrome là một bảng màu được tạo thành từ nhiều sắc thái và tông màu khác nhau của một màu duy nhất. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Monochrome là đơn sắc, nhưng đơn sắc không nhất thiết phải là Monochrome — hình ảnh đơn sắc có thể được tạo thành từ bất kỳ màu nào, chẳng hạn như hình ảnh được tạo thành từ các sắc thái và tông màu tím khác nhau.