Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Qualitative

Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là một phương pháp điều tra được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, không chỉ trong các ngành khoa học truyền thống mà còn trong nghiên cứu thị trường và các bối cảnh khác.