Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Web analytics

Phân tích website

Web Analytics là phương pháp để theo dõi, thu thập thông tin, đo lường, báo cáo, phân tích và xử lý tất cả các dữ liệu trên website của bạn. Từ đó tối ưu hoá website và các sáng kiến marketing cho website. Biết thông tin về các nguồn traffic đến với website, mức độ hiệu quả của các kênh quảng cáo trực tuyến, quảng cáo banner, quảng cáo trên mạng xã hội, quảng trên công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing ...