Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Caregiver Brand Archetype

Caregiver Brand Archetype

Mục tiêu: Quan tâm và bảo vệ người xung quanh
Đặc điểm: Chăm sóc, nuôi dưỡng, vị tha, hào phóng, từ bi Nhược điểm: Bị lợi dụng hoặc khai thác Marketing niche: Giúp mọi người tự chăm sóc bản thân, phục vụ cộng đồng thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc viện trợ cứu hộ.
Ví dụ: Mother Theresa, Johnson & Johnson, Heinz.