Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Leading Indicator

Chỉ số trước

Leading Indicator là bất kì yếu tố kinh tế nào thay đổi trước khi phần còn lại của nền kinh tế bắt đầu đi theo một hướng cụ thể.