Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Value Chain

Chuỗi giá trị

Quy trình tổng thể hoặc các hành động mà một tổ chức hoàn thành để tăng thêm giá trị cho một mặt hàng. Điều này có thể bao gồm hỗ trợ tiếp thị, khuyến mãi và hậu mãi.