Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Mock-up

Mock-up

Mock-up là một bản trình bày 3D hoặc sản phẩm mẫu thực tế từ phiên bản số của thiết kế. Mockup được sử dụng để giúp hình dung cụ thể hơn một thiết kế sẽ trông như thế nào trong thế giới thực.