Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Greyscale

Greyscale

Greyscale là bảng màu chỉ sử dụng màu đen, trắng và các sắc độ xám khác nhau. Ví dụ rõ ràng nhất về thang độ xám là phim hoặc ảnh đen trắng (nhìn thấy chúng chứa màu xám, hoàn toàn không phải là ảnh đen trắng). Greyscale cũng có thể được sử dụng trong thiết kế vì nhiều lý do khác nhau — từ gợi lên sự hoài cổ đến giúp bạn học cách thiết kế tốt hơn với màu sắc hay đơn giản là ứng dụng trong in ấn đen trắng.