Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Logotype

Logotype

Logotype là tên một thương hiệu được tạo kiểu như một logo — được thiết kế theo cách trực quan độc đáo cho một doanh nghiệp. Chúng thường rất rõ ràng và nhanh chóng liên kết với bản sắc của doanh nghiệp đó.