Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Kerning

Kerning

Kern là việc căn chỉnh khoảng cách giữa hai chữ cái hoặc ký tự cụ thể và là quá trình điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái hoặc ký tự. Kerning có thể làm tăng độ dễ đọc của một từ hoặc toàn bộ khối văn bản. Nó giúp tạo ra kiểu chữ cân đối và cân đối, đồng thời, kiểu chữ đẹp hơn.