Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Offshoring

Offshoring

Offshoring là thuật ngữ chỉ quá trình chuyển các hoạt động kinh doanh hoặc chức năng của một tổ chức đến một quốc gia có chi phí thấp để giảm chi phí.