Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Placeholder Text

Placeholder Text

Bạn có thể đã nhìn thấy các từ ‘Lorem Ipsum’ trước đây và nghĩ “umm cái gì?” - đó là Placeholder Text. Đơn giản có thể hiểu "placeholder" là phần văn bản giả để đưa vào thiết kế thay cho văn bản thật trong những tình huống mà văn bản thật chưa hoàn thiện, nhằm giúp người nhìn dễ dàng hình tượng hoá thiết kế.