Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Stem

Stem

Là trục dọc trong một chữ cái. Có thể được tìm thấy trong cả chữ thường và chữ hoa.