Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Resolution

Resolution

Thuật ngữ độ phân giải đề cập đến số lượng đơn vị, được đo bằng DPI hoặc PPI, chiếm một inch tuyến tính của hình ảnh, cả trên màn hình và trong bản in.