Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Buy-in

Buy-in

Đạt được sự đồng ý từ các bên liên quan và đi tới thực thi bản kế hoạch đề xuất.