Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Goal Weight

Goal Weight

Cân nhắc mục tiêu cho phép bạn ưu tiên các yếu tố trong kế hoạch chiến lược của mình. Trọng số cũng có thể giúp phân bổ tài nguyên.