Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Aperture

Aperture

Khoảng không gian hở giữa viền trong và viền ngoài của chữ cái (Ví dụ: phần hở của chữ C).