Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Body Copy

Body Copy

Văn bản chính mà mọi người sẽ đọc trên một thiết kế. Body Copy là các đoạn văn, câu văn hoặc các văn bản có vai trò là nội dung chính trong bất kỳ ấn phẩm nào, dù là bản in hay kỹ thuật số. Nói cách khác, Body Copy của bài báo chính là nhữngd đoạn văn nội dung, không phải là tiêu đề, phụ đề, tác giả, v.v.