Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Moodboard

Moodboard

Điểm khởi đầu của nhiều designer, xây dựng Moodboard là một cách để các nhà thiết kế thu thập rất nhiều tài liệu tham khảo trực quan cho một dự án thiết kế mới — đó là tập hợp của hình ảnh, vật dụng, tranh vẽ, hoạ tiết, kiểu chữ, v..v... Moodboards được sử dụng để phát triển định hướng thẩm mỹ của dự án, để tạo cảm hứng hoặc giúp truyền đạt một ý tưởng hoặc khái niệm cụ thể.