Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Shoulder

Shoulder

Một nét cong nối với stem trong chữ cái.