Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Collaboration

Sự hợp tác

Collaboration là sự hợp tác, là quá trình làm việc của nhì hoặc nhiều người hay các bước làm việc của công ty này với doanh nghiệp khác, chính phủ này phối hợp với chính phủ khách để cùng nhau chấm dứt một nhiệm vụ, một mục tiêu được đề ra lúc đầu.